Referentiewerken

Gemeente Amstelveen

In opdracht van de Gemeente Amstelveen heeft Kok Infra de reconstructie van de riolering en

Gemeente Koggenland

Herinrichting Ursem - Oost

Stadswerk072

Onderhoud rioleringen 2012-2015

Gemeente Alkmaar

Herinrichting Gedempte Nieuwesloot

Gemeente Edam-Volendam

Woonrijp maken St. Nicolaashof e.o.

Gemeente Alkmaar

Herinrichting "Hoefplan"

Gemeente Medemblik

Herinrichting schuitvoerderslaan

Gemeente Bergen

Herinrichting 5 Nessen

Gemeente Beverwijk

Afkoppelen Noordelijk deel Wijk aan Zee