Gemeente Medemblik

Project omschrijving

Klik op de afbeelding voor een grotere weergaven

In opdracht van de gemeente Medemblik heeft Kok Infra het parkeerterrein naast de school aan de Schuitevoerderslaan uitgebreid en heringericht. Ook was de complete herinrichting van de Goudsmidsgilde onderdeel  van het bestek en zijn de parkeerplaatsen aan de Bijltjeshof opnieuw ingedeeld. Al met al een routineklus voor de professionals van Kok Infra.

In het bestek is echter ook de vervanging van een oude houten damwandconstructie opgenomen. De oude damwandconstructie was op de waterlijn compleet verrot. Volgens de oorspronkelijke opdracht zou de complete damwand, inclusief de ankerstangen, verwijderd worden en vervangen worden door nieuwe 8 m1 lange Azobé damwandplanken. Volgens Kok Infra een onnodig dure investering en al helemaal geen maatschappelijk verantwoorde keuze.

Kok Infra heeft zijn inventiviteit getoond door een enorme kostenbesparing door te voeren. Door gebruik te maken van de op het werk aanwezige materialen die nog wél van goede kwaliteit waren, zijn er geen onnodige kosten gemaakt voor nieuwe materialen. De oude damwand is onder het waterpeil afgezaagd waarna de nieuw aangeschafte planken van 4 m1  zijn hier met een overlap onder water op bevestigd zijn. Boven water heeft de constructie hierdoor dezelfde nieuwe uitstraling als een compleet nieuwe damwand. Ook de ankerstangen zijn hergebruikt.

Naast de enorme kostenbesparing voor de opdrachtgever, heeft Kok Infra opnieuw bewezen maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Zo zie je maar weer dat een project door een goede samenwerking en het delen van kennis naar een hogere kwaliteit kan worden geholpen en dat voor minder kosten en op een maatschappelijk verantwoorde wijze.

Projectnaam:
Herininrichting Schuitvoerderslaan e.o te Medemblik
Type aanbesteding:
Meervoudig onderhands
Contracttype:
RAW Bestek
Besteknummer:
Mbk A01-2013
Gunningscriteria:
Laagste prijs
Opdrachtgever:
Gemeente Medemblik
Aanneemsom:
€ 99.800,00
Gefactureerd bedrag:
€ 93.500,00
Start werk:
juni 2013
Opleverdatum:
juli 2013
Project eigenschappen:
Grondwerk:
150 m³
Elementenverharding:
800 m²

Recent Projects