Gemeente Beverwijk

Project omschrijving

Klik op de afbeelding voor een grotere weergaven

Het noordelijk deel van Wijk aan Zee is afgekoppeld. Diversen rioolstrengen zijn vernieuwd, alle kolken zijn vervangen door Infiltratiekolken en er zijn diversen WADI’s aangebracht. Tijdens de uitvoering van dit afkoppelproject is de gehele wijk gereconstrueerd. Straatwerk is vernieuwd en ook de groenvakken zijn onderhanden genomen.

Gelijktijdig met het project is er een calamiteiten uitlaat gerealiseerd op de  Dorpsweide. Deze zal in de toekomst de riooloverstort op het strand gaan vervangen

Projectnaam:
Afkoppelen Noordelijk deel Wijk aan zee
Type aanbesteding:
Openbaar
Contracttype:
RAW-bestek
Gunningscriteria:
Laagste prijs
Contractnummer:
2011-003 (5625)
Opdrachtgever:
Gemeente Beverwijk
Aanneemsom:
€ 1.127.200,00
Start werk:
Mei - 2012
Opleverdatum:
September 2012
Project eigenschappen:
Grondwerk:
6250 m³
Riolering:
605 meter
Funderingslagen:
3.500 m²
Elementenverharding:
18.000 m²
Asfalt:
50 ton

Recent Projects