Project omschrijving

Klik op de afbeelding voor een grotere weergaven

Stadsdeel ZuiderAmstel heeft onder de rook van de RAI een nieuw stadsdeelkantoor laten bouwen. Tijdens de laatste fase van de bouw, zijn wij aan de slag gegaan met de inrichting van het maaiveld. Er zijn verschillende boomgaten gegraven en gevuld met bomengrond. Ook zijn er ondergrondse afvalinzammelingsunits geplaatst. Door het gebruik van exclusief natuursteen en gebakken materialen heeft het maaiveld een zeer luxe uitstraling gekregen. Door een opgelopen vertraging in de bouw, hebben wij tussendoor het naastgelegen parkeerterrein van de RAI ontmanteld en bouwrijp gemaakt.

Projectnaam:
Maaiveldinrichting Stadsdeelkavel ZuiderAmstel
Contracttype:
RAW-bestek
Gunningscriteria:
Laagste prijs
Contractnummer:
OGA 20085-025
Opdrachtgever:
Ontwikkelingsbedrijf gemeente Amsterdam (O.G.A.)
Aanneemsom:
€ 427.400,00
Start werk:
sep-09
Opleverdatum:
mei-12
Project eigenschappen:
Grondwerk:
920 m3
Riolering:
0 m1
Funderingslagen:
2970 m2
Elementenverharding:
3867 m2
Asfalt:
466 ton

Recent Projects