Project omschrijving

Klik op de afbeelding voor een grotere weergaven

Het eerste deel van Plandeel De Hoef is afgekoppeld. De basis van het plan is het bovengronds afvoeren van regenwater. Dit is begonnen met de herinrichting van de groene ruimtes. De dichte struiken zijn vervangen door grasvelden met WADI’s. Naast het groen zijn ook de rijwegen en voetpaden aangepakt. De wegen zijn versmald en het asfalt is vervangen door gebakken bestratingsmaterialen. De rijwegen zijn voorzien van Granudrain® goten,  waarmee het regenwater vanaf de rijwegen op een innovatieve wijze wordt geinfiltreerd in de ondergelegen bodem.

Projectnaam:
Water in de wijk - Herinrichting
Contracttype:
RAW-bestek
Gunningscriteria:
Laagste prijs
Contractnummer:
2011-11
Opdrachtgever:
Gemeente ALkmaar
Aanneemsom:
€ 1.868.200,00
Start werk:
Mei - 2012
Opleverdatum:
November 2013
Project eigenschappen:
Grondwerk:
10.220 m³
Riolering:
4.160 m
Funderingslagen:
12.280 m²
Elementenverharding:
25.625 m²
Asfalt:
n.v.t.

Recent Projects