Project omschrijving

Klik op de afbeelding voor een grotere weergaven

Na de eerst vier te hebben afgekoppeld, zijn nu ook de laatse vijf van de negen nessen in Bergen aan de beurt. Het hemelwater wordt van het vuilwater gescheiden. Er zijn HWA-riolen aangebracht en alle huisaansluitingen zijn vernieuwd. Om het hemelwater te infiltreren zijn er zogenaamde Bodempassages aangebracht. Om de grond geschikt te maken voor infiltratie zijn er gehele vakken verschraald door middel van het mengen met drainagezand. Zoals vaak het geval is bij dit soort projecten heeft ook het maaiveld een facelift gehad. Alle trottoirs, parkeervakken en rijwegen zijn vernieuwd. Ook de aanliggende wegen zijn vernieuwd en er is een aanpassing gedaan aan het plateau met de aanliggende gebiedsontsluitingsweg.

Projectnaam:
Herinrichting 5 Nessen
Type aanbesteding:
Openbaar
Contracttype:
RAW Bestek
Besteknummer:
36-2010
Gunningscriteria:
Laagste prijs
Opdrachtgever:
Gemeente Bergen
Aanneemsom:
€ 1.656.200,00
Start werk:
November 2010
Opleverdatum:
Oktober 2012
Project eigenschappen:
Grondwerk:
8000 m3
Riolering:
3250 m1
Funderingslagen:
12775 m2
Elementenverharding:
17825 m2
Asfalt:
125 ton

Recent Projects