MVO


Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), ook wel Duurzaam ondernemen is een vorm van ondernemen gericht op economische prestaties (profit), met respect voor de sociale kant (people), binnen de ecologische randvoorwaarden (planet).

Kok Infra ziet MVO niet als doel op zich, maar als een proces waarmee zij de wereld leefbaar kunnen houden voor de volgende generaties en tegelijkertijd hun economische positie kunnen versterken.

Sinds een aantal jaren is MVO ook binnen de grond-, weg-, en waterbouw een speerpunt geworden. In veel aanbestedingsprocedures worden aanvullende eisen gesteld, of inschrijvers dienen bij zogenaamde EMVI’s hun meerwaarde aan te tonen. Helaas heeft dit ook een keerzijde. Steeds vaker zijn bedrijven op de markt die via het zogenaamde Greenwashing, misbruik maken van het duurzaamheid aspect. Hele marketing strategieën worden op gezet om de bedrijven in een zo goed mogelijk daglicht te zetten voor bijvoorbeeld de inzet van één elektrische kraan. Kok Infra gaat hier niet in mee. Kok Infra onderneemt al jaren maatschappelijk verantwoord. Het is dus onlosmakelijk verbonden aan de organisatie, echter de MVO-marketingstrategie is achterwege gelaten.

People

Binnen Kok Infra heerst een sterke bedrijfscultuur. Hierdoor zijn de professionals gemotiveerder en productiever. Dit heeft ook zijn weerslag op de gezondheid van de professionals. De betrokkenheid is hoog en het dialoog is altijd open. Op deze manier wordt er een integratie tussen de professionals, de doelstellingen en de maatschappij gecreëerd.

De professionals van Kok Infra worden gestimuleerd zich te blijven ontwikkelen. Door afwisseling te stimuleren en te blijven leren creëert het bedrijf nieuwe uitdagingen voor zijn professionals. Kok Infra is van mening dat je als professional moet doen wat je leuk vind. Dit verhoogd het arbeidsgenot en daarmee gaat ook de motivatie omhoog. Gemotiveerde mensen leren beter en groeien sneller.

Bij Kok Infra zijn de grenzen onbeperkt. Iedereen die wil, krijgt bij Kok Infra een kans. Voor diversen bedrijfsactiviteiten werkt Kok Infra nauw samen met sociale werkinstellingen. Ook mensen die ooit een misstap hebben begaan in hun leven, krijgen via de reclassering bij Kok Infra een schone lei aangeboden.

Planet

Kok Infra is net als alle andere ondernemingen te gast op onze planeet. Wij hebben samen de morele verplichting om hier zorgvuldig mee om te gaan. Bewustwording bij de professionals is volgens Kok Infra het belangrijkste van een milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Tijdens interactieve presentaties waarbij meedenken en eigen inbreng van de professionals mogelijk is, worden de professionals bewuster en enthousiast gemaakt.

Naast simpele zaken als het scheiden en verminderen van afval, terugdringen van energieverbruik en het verhogen van de efficiëntie van de processen en het hergebruik van materialen is Kok Infra ook zeer actief bezig met het reduceren van de overlast die hun werkzaamheden hebben op de omgeving. Door het betrekken van alle stakeholders en het omzetten van individuele belangen in gezamenlijke belangen wordt het “wij-gevoel” gecreëerd. Met dit “wij-gevoel” verlopen de uitvoeringsprocessen efficiënter en is er meer begrip voor de werkzaamheden, waardoor de overlastervaringen worden gereduceerd.

Een van de belangrijkste speerpunten binnen de grond-, weg-, en waterbouw is het verminderen van de CO2-uitstoot. Hiervoor is de CO2-prestatieladder in het leven geroepen. Kok Infra is echter nog niet in het bezit van dit certificaat. Gezien de standpunten en speerpunten van de onderneming is dit echter een formaliteit.

Profit

Profit is volgens Kok Infra een ruim begrip die niet alleen in cijfers is uit te drukken. Natuurlijk is het doel van ondernemen om een goed bedrijfsresultaat te behalen. Zonder zwarte cijfers zal er geen bestaansrecht zijn. Echter het begrip profit gaat verder. Het succes van Kok Infra zit hem in de invulling die wij geven aan de wensen en verwachtingen van de markt en omgeving waarin wij actief zijn.

De speerpunten die Kok Infra onder People en Planet hanteerd, hebben ook een positieve werking op de Profit. Gemotiveerde en bewuste professionals renderen beter. Duurzaam inkopen is een van de doelstellingen die Kok Infra hoog in het vaandel heeft staan. Door veelal voorgeschreven materialen in de huidige contracten is dit helaas nog niet altijd het geval. Wel komt Kok Infra altijd met duurzamere alternatieven.

Ook een belangrijk onderdeel van Profit zijn volgens Kok Infra de Normen en Waarden die binnen de bedrijfsvoering worden uitgedragen. Termen als integriteit en verantwoordelijkheden komen dan ook veelvuldig terug. Eerlijkheid duurt het langst, regels zijn regels en verplaats je eens in een ander. Dit zijn de vuistregels binnen Kok Infra.